13 04, 2022

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2022-07-01T07:26:05+02:0013 kwietnia, 2022|Aktualności, Organizacje pozarządowe|

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły [...]