Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

2023-10-16T11:16:17+02:0016 października, 2023|Organizacje pozarządowe|

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH PROGRAMU POPRZEZ PISEMNE ZŁOŻENIE UWAG/OPINII DO DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

W załączeniu:

1. Zarządzenie Nr 0050.80.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

Zarządzenie

2. Projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024  .

Projekt programu