Urząd Gminy Lubomino
ul. Kopernika 7
11-135 Lubomino
woj. warmińsko-mazurskie

email: sekretariat@lubomino.pl

adres skrytki na EPUAP: /UGLUBOMINO/SkrytkaESP

Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Lubomino.

 

 

 

Nr pokoju

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

 

Telefon bezpośredni

 

e-mail

12

Andrzej Mazur

Wójt Gminy Lubomino

(89) 532 44 52

kom. 605089255

 

andrzej.mazur@lubomino.pl

4

Wiesława Nikorowska

Skarbnik Gminy Lubomino

(89) 532 44 55

kom. 695938652

 

skarbnik@lubomino.pl

13

Joanna Karpińska-Koźlik

Sekretarz Gminy Lubomino Z-ca Wójta Gminy Lubomino

(89) 532 44 57

kom. 605429458

 

sekretarz@lubomino.pl

 

 

 

 

Nr pokoju

Imię i nazwisko Stanowisko

Zakres spraw

Telefon

bezpośredni

e-mail

 

 

1

 

Maria Dębek

Kierownik USC

 • sprawy usc
 • dowody osobiste
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

(89) 532 44 53

 

 

usc@lubomino.pl

Joanna Kawecka

Inspektor

Z-ca Kierownika USC

 • ewidencja ludności
 • działalność gospodarcza
 • p.poż.
 • ochrona zdrowia

 

 

kawecka@lubomino.pl

 

 

 

2

Katarzyna Belka – Gębicka

Inspektor

 • wymiar podatków
 • zaświadczenia z ewidencji podatkowej

 

 

(89) 532 44 54

kom. 693866556

 

podatki@lubomino.pl

Alicja Lindorf

Podinspektor

 • księgowość podatkowa
 • egzekucja
 • kasa

 

windykacja@lubomino.pl

 

 

 

 

 

 

3

Agnieszka Ciszewska

Starszy inspektor

 • świadczenia rodzinne i wychowawcze
 • fundusz alimentacyjny

 

 

 

(89) 532 44 56

 

sr@lubomino.pl

 

Gabriela Furmańska

Inspektor

 • świadczenia wychowawcze
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 

 

fa@lubomino.pl

 

 

4

Mariola Czyż

Główny specjalista ds. księgowości

budżetowej

 

 • dochody i wydatki budżetu gminy

 

 

(89) 532 44 55

 

 

ksiegowa@lubomino.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Ireneusz Gołębiewski

Podinspektor

 • drogownictwo
 • prace społeczno- użyteczne
 • ochrona zwierząt
 • regulacje wodne

 

(89) 532 44 59 kom.695938650

 

 

drogi@lubomino.pl

 

Aneta Fiodorowicz

Inspektor

 • gospodarka nieruchomościami
 • sprawy rolne
 • organizacje pozarządowe
 • promocja

 

 

 

 

 

 

(89) 532 44 59

 

 

rolnictwo@lubomino.pl

 

 

Magdalena Grablewska

Inspektor

 • podatek VAT
 • gospodarka odpadami
 • deklaracje na odpady komunalne
 • ochrona zwierząt
 • łowiectwo
 • cmentarz komunalny
 • usuwanie drzew i krzewów

 

 

 

odpady@lubomino.pl

 

9

Karolina Jaczewska

Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki

 • inwestycje
 • zamówienia publiczne
 • plan zagospodarowania

 

(89) 532 44 60

 

os@lubomino.pl

 

 

Komunalnej i Transportu

przestrzennego

 • gospodarka wodno- ściekowa
 • ochrona środowiska

 

 

 

 

 

10

Magdalena Domańska

Księgowa

 • księgowość GOPS
 • księgowość jednostek oświatowych

 

 

 

(89) 532 44 61

 

oswiatamc@lubomino.pl

Ewa Awsiukiewicz

Starszy Inspektor

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • płace pracowników urzędu, szkół, GOPS
 • transport publiczny
 • ochrona danych osobowych

 

 

place@lubomino.pl

 

 

11

Wiktor Pleskot

Inspektor

 • obrona cywilna
 • sprawy wojskowe
 • zarządzanie kryzysowe.

 

(89) 532 44 62

 

zk@lubomino.pl

Stanisław Piasecki

Informatyk

 • obsługa informatyczna urzędu

 

(89) 532 44 62

 

informatyk@lubomino.pl

 

 

 

12

Ilona Basałygo

Inspektor

 • obsługa rady gminy
 • archiwum zakładowe
 • sprawy organizacyjne

 

 

 

(89) 532 44 50

 

sekretariat@lubomino.pl

Ewelina Dębek

Inspektor

 • kadry urzędu
 • oświata
 • kultura

 

oswiata@lubomino.pl

 

 

13

Marzena Sulikowska – Kołakowska Radca prawny

 

 • obsługa prawna organów gminy

 

 

(89) 532 44 57