Kontakt

koordynator do spraw dostępności

Ewelina Dębek inspektor ds. oświaty, kultury i kadr

tel. 89 532 44 50

email oswiata@lubomino.ug.gov.pl