Mapa polski z granicami województw.Położona na północnej Warmii , w północno – zachodniej części woj. warmińsko- mazurskiego Gmina Lubomino zajmuje obszar 14 956 ha.

Obok takich gmin jak : Kiwity ( gmina wiejska), Orneta (gmina wiejsko – miejska) i Lidzbark Warmiński (gmina wiejsko – miejska) od 1999 r. wchodzi w skład Powiatu Lidzbarskiego. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Pasłęka , obejmująca obszar rezerwatu przyrody “Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” , wschodnią rzeka Łyna.

Gminę zamieszkuje 3735 (stan na dzień 31.12.2012r.) mieszkańców, osiedlonych w 13 sołectwach. W skład Gminy wchodzą miejscowości: Lubomino, Zagony , Gronowo, Różyn, Wapnik , Biała Wola , Świękity, Świękitki, Samborek , Ełdyty Wielkie , Ełdyty Małe, Poborowo, Karbówka , Zajączki, Bieniewo , Wolnica, Rogiedle, Wilczkowo , Wójtowo, Piotrowo.

Mapa Powiatu Lidzbarskiego z podziałem na gminy.

Ośrodkiem administracyjnym Gminy jest miejscowość Lubomino założona w 1308 r. i z tego mniej więcej okresu pochodzi większość miejscowości z terenu Gminy. Lubomino było dwukrotnie lokowane przez biskupa Eberharda z Nysy w 1308 i 1320 r. Liczba ludności zamieszkująca poszczególne miejscowości przedstawia się następująco (stan na dzień 31.12.2012r.): Biała Wola -181, Bieniewo – 259, Ełdyty Małe – 35, Ełdyty Wielkie – 277, Gronowo – 146, Karbówka – 19, Lubomino – 1197, Piotrowo – 100, Poborowo – 6, Rogiedle – 331, Różyn – 29, Samborek – 84, Świękitki – 1, Świękity 54 , Wapnik – 150, Wilczkowo – 369, Wolnica – 232, Wójtowo – 27, Zagony – 170, Zajączki – 68. Łączna liczba ludności – 3735 osoby , w tym :1815 kobiet i 1920 mężczyzn.