Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7,
11-135 Lubomino
woj. warmińsko-mazurskie
tel.089 532-44-50

adres skrytki na EPUAP:   /UGLUBOMINO/SkrytkaESP

NIP: 743 19 91 269 REGON:510742770
NR KONTA BANKOWEGO:WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/LUBOMINO
21 8857 1054 3005 0507 0292 0014

WÓJT GMINY LUBOMINO
Andrzej Jan Mazur

SKARBNIK GMINY LUBOMINO
Wiesława Teresa Nikorowska

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY LUBOMINO

Mariola Czyż

SEKRETARZ GMINY LUBOMINO

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY LUBOMINO

Joanna Karpińska-Koźlik

RADA GMINY LUBOMINO:

Izabela Czaplicka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino

Tomasz Lisowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubomino

Magdalena Beczak

Adam Chyżyński

Wiesław Grablewski

Józef Karpiński

Dariusz Krysik

Jarosław Łosiewicz

Zdzisław Naguszewski

Andrzej Perdian

Damian Przybyszewski

Stanisław Sienkiewicz

Zbigniew Stańczyk

Robert Świtalski

Adam Wieczorek