Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7,
11-135 Lubomino
woj. warmińsko-mazurskie
tel.089 532-44-50

adres skrytki na EPUAP:   /UGLUBOMINO/SkrytkaESP

NIP: 743 19 91 269 REGON:510742770
NR KONTA BANKOWEGO:WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/LUBOMINO
21 8857 1054 3005 0507 0292 0014

WÓJT GMINY LUBOMINO

Joanna Karpińska-Koźlik

SKARBNIK GMINY LUBOMINO
Wiesława Teresa Nikorowska

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY LUBOMINO

Mariola Czyż

SEKRETARZ GMINY LUBOMINO

Tomasz Kołodziejczyk

RADA GMINY LUBOMINO:

Jarosław Suchecki – Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Anna Ciężka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubomino

Andrzej Perdian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubomino

Fabian Bieńkowski

Krystyna Błażewicz

Janusz Giedrys

Dariusz Krysik

Emilia Michałowska

Zdzisław Naguszewski

Beata Osowska

Zenon Prypłot

Angelika Rynko

Zbigniew Stańczyk

 Adam Wieczorek

 Grażyna Zalewska