Zarządzenie Nr 0050.20.2023 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2023