08_Załącznik Nr 8 do ZO PROJEKT BUDOWLANY Rogiedle

09_ Załącznik Nr 09 do ZO program prac konserwatorskich

10_Załącznik Nr 10 do ZO przedmiar prac budowlanych

11_Załącznik Nr 11 do ZO przedmiar prac konserwatorskich

00 Zapytanie ofertowe Rogiedle dach 2024

00 Zapytanie ofertowe Rogiedle dach 2024

04_Załącznik nr 4 do ZO Oświadczenie dot. udziału i przyczyn wykluczenia

05_Załącznik nr 5 do ZO Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

06_Załącznik nr 6 do ZO Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

07_Załącznik Nr 7 do ZO wzór umowy z wykonawcą

01_Załącznik nr 1 do ZO Oferta Rogiedle dach

02_Załącznik nr 2 do ZO Wykaz wykonanych prac

03_Załącznik nr 3 do ZO Wykaz osób