08_ Załącznik Nr 8 do ZO Projekt okna Rogiedle

06_Załącznik nr 6 do ZO Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

07_Załącznik Nr 7 do ZO wzór umowy z wykonawcą

09_Załącznik Nr 9 do ZO Przedmiar Rogiedle okna

00 Zapytanie ofertowe Rogiedle okna 2024

00 Zapytanie ofertowe Rogiedle okna 2024

01_Załącznik nr 1 do ZO Oferta Rogiedle okna

02_Załącznik nr 2 do ZO Wykaz wykonanych prac

04_Załącznik nr 4 do ZO Oświadczenie dot. udziału i przyczyn wykluczenia

05_Załącznik nr 5 do ZO Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

03_Załącznik nr 3 do ZO Wykaz osób

01_Załącznik nr 1 do ZO Oferta Rogiedle dach