Uchwała

załącznik nr 1 – mapa

załącznik nr 2 – regulamin

(powyższy link dotyczy uchwały wraz z regulaminem i mapą w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników)