ogloszenie_7_2022_GMINY

 

(powyższy link dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 nr 7/2022 na opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village)