Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium:

Fundusze Europejskie na własny biznes – przegląd aktualnych źródeł wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej

 

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat dostępnych źródeł wspomagających zakładanie i start własnej działalności gospodarczej.

 

Termin: 29 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 10:50.

Miejsce: platforma on-line.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

(w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.

Serdecznie zapraszamy!

 Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz-zgłoszeniowy

(powyższy link dotyczy webinarium Fundusze Europejskie na własny biznes – przegląd aktualnych źródeł wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej).