LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Proste formularze, wzory dokumentów i jasne instrukcje opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/katalogi-i-karty-uslug