INFORMACJA NA TEMAT DODATKU OSŁONOWEGO

(powyższy link dotyczy informacji na temat dodatku osłonowego)

wzór wniosku o dodatek osłonowy (1)

(powyższy link dotyczy wzoru wniosku o dodatek osłonowy w wersji elektronicznej edytowalnej )

Wzór wniosku o dodatek osłonowy w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.