Zmiany do harmonogramu dotyczy okresu kwiecień 2021r. – czerwiec 2021r.