Zawiadomienie WIW-Z.913.24.164.2022 z dnia 1 lipca 2022r.

 

(powyższy link dotyczy Zawiadomienia o stwierdzeniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ognisk asf u dzików).