W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków informujemy o konieczności zgłaszania powiatowym lekarzom weterynarii:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

ul. Ornecka 2 d, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(89) 767 22 22

przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tą chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury. Przeniesienie choroby do gospodarstw utrzymujących drób wiąże się z olbrzymimi stratami gospodarczymi.

Poniżej link do Rozporządzenia nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymania drobiu