Zarządzenie Nr Or 120.26.2021 z podpisem Wójta Gminy Lubomino

Zarządzenie Nr Or 120.26.2021 dokument dostępny cyfrowo

( powyższy link dotyczy Zarządzenia Nr Or 120.26.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Lubomino w 2022 r. – 7 stycznia 2022 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy w sobotę 1 stycznia 2022 r.)