Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy