00 Zapytanie ofertowe Bieniewo 2024

01_Załącznik nr 1 do ZO Oferta Bieniewo elewacje

02_Załącznik nr 2 do ZO Wykaz wykonanych prac

03_Załącznik nr 3 do ZO Wykaz osób

04_Załącznik nr 4 do ZO Oświadczenie dot. udziału i przyczyn wykluczenia

05_Załącznik nr 5 do ZO Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

06_Załącznik nr 6 do ZO Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

07_Załącznik Nr 7 do ZO wzór umowy z wykonawcą

08_Załącznik Nr 8 do ZO PROJEKT BUDOWLANY Rogiedle

09_ Załącznik Nr 09 do ZO program prac konserwatorskich10_Załącznik Nr 10 do ZO przedmiar