Wyniki_roztrzygniecie_przetargow_ustnych_nieograniczonych_z_dnia_15.11.2023r.