2778_Wyniki_rozstrzygniecie_przetargow_ustnych_z_dnia_06.12.2023r.