Wyniki rozstrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych z dnia 29.11.2023r