Wyniki rozstrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych z dnia 06.10.2023