Wyniki przetargów ustnych nieograniczonych działka nr 315;95, działka 315;96 obręb Lubomino