Wykaz nieruchomośvci przeznaczonych do sprzedażwy Rogiedle dz. 6;3