Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Rogiedle