Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży obręb Lubomino