Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy Wójtowo lokal nr 8