Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Wójtowo