Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy obreb Rogiedle