Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Lubomino