wniosek o PESEL dla UKR_wersja 3_na

wniosek o PESEL dla RUS_wersja 3_na

Zasady transliteracji i pisowni

KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

 

(powyższy link dotyczy informacji o wniosku o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie).