Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”.

Strategia Wizja Zero to międzynarodowa kampania społeczna, prowadzona pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, która ma na celu zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

W tym roku KRUS zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami. Hasło konkursowe kieruje uwagę na właściwe stosowanie i magazynowanie szkodliwych substancji w gospodarstwie rolnym,
w tym środków ochrony roślin, nawozów czy paliw. Celem Konkursu jest również upowszechnienie wiedzy na temat sposobów ograniczania oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska.

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu (od 30 sekund do 2 minut) na temat tegorocznej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy. niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie do Konkursu wraz z filmem należy wysłać do 30 września 2023 r. do godziny 23:59.

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej KRUS: www.gov.pl/krus   

W załączeniu przesyłamy plakat konkursowy oraz Regulamin Konkursu.

Regulamin_Konkurs_MojaWizjaZero_2023