Szanowni Mieszkańcy!!!

Informujemy, że w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zostaną zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym, dla dzieci (uczniów), którzy nie złożyli wniosków w pierwszej turze naboru.

Laptopy w ramach programu “Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przeznaczone są dla dzieci (uczniów) z rodzin byłych pracowników PGR. Laptopy zostaną przekazane dzieciom, wnukom tych osób, u których m.in. potwierdzony został fakt zatrudnienia w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Osoby, zainteresowane i spełniające warunki naboru proszone są o złożenie wniosków w Urzędzie Gminy Lubomino do dnia 18.11.2022 roku.

Planowane przekazanie sprzętu szacowane jest do końca roku 2022.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego(4)

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie(2)