W dniu 06.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino odbyło się spotkanie Zastępcy Wójta P. Joanny Karpińskiej – Koźlik, Kierownika i Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z doradcami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło planowania i wdrażania w Gminie Lubomino usług społecznych – utworzenia Centrum Usług Społecznych i deinstytucjonalizacji usług społecznych. Kolejne spotkanie z przedstawicielami ROPS dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na usługi społeczne w Gminie Lubomino planowane jest na koniec marca bieżącego roku.