Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza przedstawicieli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, na webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

 

Webinarium odbędzie się – 19 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

 

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89156&p_id=18

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 18 czerwca 2024 roku, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

 

Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz, który będzie dostępny – do 9 czerwca 2024 roku:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89159&p_id=18

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza przedstawicieli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, na webinarium „Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty ekonomiczne oraz prawne” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

 

Webinarium odbędzie się – 11 czerwca 2024 roku (10:00-14:00).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89115&p_id=18

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 

Celem webinarium jest przybliżenie przedstawicielom instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów rozporządzenia BMR oraz przekazanie wiedzy na temat stanu reformy krajowego rynku wskaźników.

 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 10 czerwca 2024 roku, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

 

Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz, który będzie dostępny – do 7 czerwca 2024 roku:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89117&p_id=18

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.