Dnia  28  stycznia  2023  roku  w  Bibliotece  Publicznej  w  Wilczkowie  odbyła  się  pierwsza  tegoroczna   akcja   poboru  krwi  organizowana  przez  Klub  Honorowych  Dawców  Krwi  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  przy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wilczkowie.

W  akcji  wzięło  udział  18  osób ,  z  czego  14 – tu  udało  się  oddać  krew.   Poza  mieszkańcami  Wilczkowa  krew  oddały  osoby  z  Miłakowa,  Lubomina,  Zajączek,  Lidzbarka  Warmińskiego,  Dobrego  Miasta,  Świątek  oraz  Drzazg.

Wspomniana  akcja  miała  wyjątkowo  uroczysty  i  podniosły  charakter,  gdyż  krwiodawcy  zostali  odznaczeni  odznaką   „ HONOROWY  DAWCA  KRWI  –  ZASŁUŻONY  DLA  ZDROWIA  NARODU „.  Wspomniana  odznaka  jest  odznaczeniem  resortowym  Ministra  Zdrowia.  Nadawana  jest  od  2005  roku  honorowym  dawcom,  którzy  oddali  co  najmniej  20  litrów  krwi  w  uznaniu  wybitnych  zasług  na  rzecz  ratowania  ludzkiego  życia  i  zdrowia  oraz  aktywnej  działalności  w  ruchu  honorowego  krwiodawstwa.  Odznaki  i  legitymacje  wręczył  lekarz  Jarosław  Zwierzyński  –  Kierownik  Działu  Pobierania  Krwi  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Olsztynie.

         Przytoczeni  dawcy  otrzymali  również  list  pochwalny  i  upominki  od  Dyrektor  RCKiK w  Olsztynie. Poza  tym  innym  członkom  Klubu  wręczono  brązowe,  srebrne  i  złote  odznaki  Zasłużony  Honorowy  Dawca  Krwi  PCK.

Uczestnicy  akcji  mogli  miło  spędzić  czas  dyskutując  przy  poczęstunku  zapewnionym  przez  organizatorów.

Serdecznie  zapraszamy  na  kolejne  akcje  poboru  krwi , z  których  najbliższą  zaplanowano  na  25  marca  2023 r.  w  Filii Gminnej Biblioteki  Publicznej  w  Wilczkowie.