TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Olsztynie

w okresie wakacji letnich w 2023 roku

zaprasza

dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016
na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne

 

Rolniku, jeżeli Twoje dziecko:

– cierpi na choroby układu oddechowego,

– zdiagnozowano u niego wady postawy  lub choroby układu ruchu,

to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej.

 

Konieczne jest, aby przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlegało ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie – aby ubezpieczenie to trwało nieprzerwanie co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (do pobrania na stronie www.krus.gov.pl), wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego dziecko jest leczone. Inne niezbędne formularze do wypełnienia oraz więcej informacji można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e-mail: olsztyn@krus.gov.pl  lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89.

W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować stosownym zaświadczeniem organu orzekającego).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom m. in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2023 r. OR KRUS w Olsztynie otrzymał do dyspozycji miejsca w turnusach:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie
    od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. – dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu
  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu w terminie
    od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. – dla dzieci z chorobami układu oddechowego

 

Wnioski należy składać do 31 maja 2023 r.