,,W ramach treningu treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz.17 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min”