Tekst łatwy do czytania ETR

Tekst łatwy do czytania ETR

Informacja o Urzędzie Gminy Lubomino w języku łatwym do czytania – ETR 

Urząd Gminy Lubomino to miejsce w którym pracuje władza publiczna. Urząd znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 507, po prawej stronie przed torami w kierunku Ornety.

Tutaj znajdują się pomieszczenia, w których pracuje wójt i urzędnicy. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne oraz wejście do sali narad od strony parkingu.

Tak wygląda główne wejście do budynku.

Tak wygląda główne wejście do budynku.

Tak wygląda dodatkowe wejście do budynku od strony parkingu.

Tak wygląda dodatkowe wejście do budynku od strony parkingu.

Aby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.
 • przynieść pismo do kancelarii. Kancelaria to miejsce, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze, przy wejściu głównym po schodach  w pokoju numer 12.
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP. Skrytka urzędu: /UGLUBOMINO/SkrytkaESP
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres mailowy: sekretariat@lubomino.pl
 • zadzwonić pod numer 89 532 44 50
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku:

 • W poniedziałki od 7:00 do 16:00,
 • We wtorki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00,
 • W piątki od 7:00 do 14:00.

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są w zakładce Urząd Gminy – Dane kontaktowe

 

W Urzędzie funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska:

 • Referat Finansów,
 • Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

 

Czym zajmuje się Urząd?

Urząd wykonuje różne zadania:

 • współdziała przy wyborach organów państwa, wyborach sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, udziela śluby cywilne,
 • wydaje dowody osobiste,
 • prowadzi spis ludności w gminie,
 • prowadzi spis firm, które są w gminie,
 • zajmuje się bezpieczeństwem i chroni przed pożarami w gminie,
 • zajmuje się ochroną zabytków,
 • prowadzi sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzi sprawy z zakresu nieruchomości,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
 • buduje, naprawia oraz odśnieża drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • wydaje pozwolenia na wycinkę drzew,
 • utrzymuje czystość i porządek,
 • prowadzi różne sprawy z zakresu wojska,
 • zajmuje się oświatą- prowadzi szkoły i przedszkole,
 • zajmuję się obsługą Rady Gminy,
 • prowadzi sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

Urząd jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby niepełnosprawne lub z wózkiem dziecięcym mogą skorzystać z  wejścia do budynku z poziomu gruntu bez schodów bezpośrednio z parkingu..

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić w Sali narad która jest usytuowana przy wejściu od strony parkingu.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznania się z dokumentami w powiększeniu.