OGŁOSZENIE

Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim informuje , iż w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 9 organizowane jest szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym .

Szkolenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie .

Szkolenie odpłatne według cennika .

Zapisy przyjmuje Ewa Pakulniewicz – osobiście lub pod numerami telefonów :   664 882 930 , 89 532 44 59