Informacja

Więcej informacji pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi-w-2024.