SADZIMY ROŚLINY MIODODAJNE

 

            W 2023 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrealizował działania w ramach dotacji na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gmin.

Gmina Lubomino po raz pierwszy wzięła udział w projekcie sadzenia drzew i krzewów miododajnych pod nazwą „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”.

Zakupione drzewa i krzewy miododajne zostały posadzone na działkach należących do gminy.

Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających to inicjatywa, która ma na celu propagowanie idei dla zapylaczy takich jak: pszczoły, trzmiele, motyle i wiele innych gatunków owadów.