Rozpoczął się nabór wniosków w programie „Moje Miejsce na Ziemi”. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne. Do zdobycia granty w wysokości od 10 do 25 tys. zł.

Fundacja Orlen ogłosiła nabór w szóstej edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”, w której pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie projektów związanych m.in. z  ekologią, bezpieczeństwem, kulturą, upowszechnianiem sportu i rekreacji, czy ochroną zwierząt. Do zdobycia granty w wysokości 10, 15, 20 lub 25 zł.

Zgodnie z regulaminem o wsparcie mogą się ubiegać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, świetlice, publiczne szkoły i przedszkola, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz szkolne kluby sportowe. Wnioskodawcą nie może być natomiast sołectwo, rada rodziców, ani wspólnota mieszkaniowa. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Granty zostaną przyznane projektom, które skierowane są do lokalnej społeczności, mają określony cel i konkretną grupę odbiorców. Wnioskodawcy muszą dołączyć budżet, w którym uwzględnią realne koszty realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać do 31 lipca za pośrednictwem formularza on-line. Poniżej  regulamin programu.

Regulamin programu Moje Miejsce na Ziemi 2023.pdf.coredownload