Rozporz__dzenie Nr 22 W W-M z dnia 30 sieprnia 2022r. w sprawie odstrza__u sanitarnego dzikow na terenie wojewodztwa warmi__sko-mazurskiego