Raport o stanie Gminy Lubomino za rok 2022

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok