na górze kartki znajduje się herb który przedstawia tarczę koloru niebieskiego, pośrodku której widnieje pas falisty symbolizujący rzeki Pasłękę i Łynę, stanowiące zachodnią i wschodnią granicę gminy. Powyżej znajdują się insygnia biskupie. W dolnej części widnieje bóbr świadczący o istnieniu rezerwatu przyrody, program osłonowy korpus wsparcia seniorów, zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Lubomino, nieswamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia