KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
Opaski bezpieczeństwa

Gmina Lubomino przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Lubomino przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Plakat Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I 2024 r.
Plakat Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II 2024 r.