Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie informuje, że rozpoczyna się edycja Programu pod nazwą Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Program skierowany jest do osób najbardziej potrzebujących podstawowej pomocy żywnościowej, oraz umożliwia udział odbiorcom w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia przynajmniej jedna z przesłanek , o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

( Dz.U. z 2023 poz 901 ze zm.) oraz dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ww. ustawy, tj.:

– dla osoby samotnej 1.823.60 zł;

– dla osoby w rodzinie 1.410.00 zł;

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z FEPŻ proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w celu ustalenia sytuacji dochodowej, zakwalifikowania i otrzymania skierowania.

Zakładany okres realizacji programu szacuje się na XII. 2023r- IX.2024r.

Dystrybucją żywności dla mieszkańców Gminy Lubomino będą zajmowali się pracownicy socjalni.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027